σκαίρω

Α
(κυρίως στον ενεστ. και παρατ.)
1. πηδώ, αναπηδώ, σκιρτώ («σκαιρούσας ἐλάφους», Καλλ.)
2. χορεύω, ορχούμαι («ποσὶ σκαίροντες ἕποντο», Ομ. Ιλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. σκαίρω (< *σκαρ-) ανάγεται, κατά την πιθανότερη άποψη, στη συνεσταλμένη βαθμίδα *skr- τής ΙΕ ρίζας *(s)ker- «πηδώ, στριφογυρίζω» (βλ. και λ. κράδη) και συνδέεται με αρχ. άνω γερμ. scerōn «είμαι ζωηρός», γερμ. sich scheren «βιάζομαι, τρέχω», αγγλοσαξ. secge-scēre «ακρίδα». Από το ρ. σκαίρω, τέλος, προέρχονται οι τ. ἀσκαρίς*, σκιρτῶ*].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σκαίρω — skip pres subj act 1st sg σκαίρω skip pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαῖρον — σκαίρω skip pres part act masc voc sg σκαίρω skip pres part act neut nom/voc/acc sg σκαίρω skip imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) σκαίρω skip imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαιρόντων — σκαίρω skip pres part act masc/neut gen pl σκαίρω skip pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαίρει — σκαίρω skip pres ind mp 2nd sg σκαίρω skip pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαίροντα — σκαίρω skip pres part act neut nom/voc/acc pl σκαίρω skip pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαίροντι — σκαίρω skip pres part act masc/neut dat sg σκαίρω skip pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαίρουσι — σκαίρω skip pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) σκαίρω skip pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαίρουσιν — σκαίρω skip pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) σκαίρω skip pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔσκαιρον — σκαίρω skip imperf ind act 3rd pl σκαίρω skip imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαίρειν — σκαίρω skip pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.